Welkom bij Praktijk Cranendonck.

Stephanie Goossens is samen met haar partner ouders van drie prachtige kinderen. Van jongs af aan is Stephanie geïnteresseerd in het gedrag van de mens. Dit resulteerde dat ze aan vooropleidingen de opleiding HBO Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Praktische Psychologie heeft afgerond. In deze tijd deed ze veel ervaring op als maatschappelijk werkster binnen het Advies en Meldpunt Kindermishandeling, Casemanager binnen Bureau Jeugdzorg, de kinder-Jeugdspychiatrie, de  gezinsbegeleiding en heeft ze tevens jarenlange werkervaring binnen Epilepsiecentrum Kempenhaeghe.

Nu mag Stephanie zich CAM-Therapeut (Complementary and Alternative Medicine) , EMDR Master Practitioner, therapeut eetstoornissen noemen en is ze SKJ geregistreerd Gezins en Jeugdprofessional..

Het is niet alleen de leer en werkervaring waar Stephanie veel van heeft mogen leren maar juist de lessen van het leven zelf. Stephanie heeft op jonge leeftijd veel mee mogen maken op het gebied van trauma-verwerking. Ze kent de pijn om door vele diepe dalen te gaan. Ze weet hoe het is om het even niet meer te zien zitten en hulp nodig te hebben. Om door deze diepe dalen heen te gaan kent ze ook de kracht om er weer uit te komen en eruit te blijven. Bewust te zijn van de valkuilen, het stellen van grenzen, de daad bij het woord te richten, maar vooral om jezelf lief te hebben.

De kracht van Stephanie is haar sterke intuitieve vermogen en daarbij ook haar inlevingsvermogen in de persoon. Met name omdat ze zelf veel processen door heeft mogen maken en weet hoe ingrijpend deze kunnen zijn in het leven van de mens. Stephanie brengt je terug naar de kern en geeft je de handvatten die nodig zijn om door het proces heen te gaan maar vooral om er sterker uit te komen. Haar werkervaring als casemanager zorgt ervoor dat je weer een plan hebt met doelen die inspirerend, motiverend en activerend werken.

Vanuit deze praktijk wordt er uitgegaan van de mens als een functionerend geheel. Er wordt niet alleen gekeken naar de klacht maar naar de mens als persoon. Daarnaast wordt er vanuit gegaan dat de mens beschikt over een zelfhelend en zelfregulerend vermogen. Maar dat het functioneren hiervan in samenhang kan zijn met hoe de persoon in zijn vel zit en de omgeving waarin de persoon zich begeeft.

Stephanie Goossens is met een excellente thesis afgestudeerd als CAM therapeut (Complementary and Alternative Medicine) met als vakdiscipline energetische therapie. Stephanie heeft een nieuwe variant ontwikkeld op een bestaande behandelwijze waarbij ze een brug weet te slaan tussen de reguliere en complementaire sector. Een goede samenwerking tussen de reguliere als complementaire sector is voor Stephanie ook een pre. Omdat ieder mens anders is en ieder mens de zorg nodig heeft die bij hem of haar het beste aansluit. Zo is Stephanie ervan overtuigt dat er zowel regulier al complementair hele goede behandelingen beschikbaar zijn. Maar dat er ook kritisch gekeken mag blijven worden. Stephanie is ingeschreven in het HBO register als Register therapeut BCZ® of HQT® (High Quality Therapist). Daarmee worden de behandelingen (aanvullend) vergoed door zorgverzekeraars die de therapievorm of beroepsorganisatie in hun polis hebben opgenomen.

Stephanie is zich verder aan het specialiseren op het gebied van trauma-therapie.  Ze is aangesloten bij de Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland en mag zich EMDR Master Practitioner noemen. Daarnaast heeft Stephanie een training gevolgd in de methode Somatic Experiencing wat ontwikkeld is door Dr. Peter Levine. Enige tijd is ze getraind door een ervaren (lichaamsgerichte) psychotherapeute die gespecialiseerd is in de behandeling van lichaamsgerichte traumatherapie.  Deze kennis en leerervaringen past Stephanie nu toe in haar praktijk.

Wil je meer informatie over Stephanie zie haar Linkedin    

 

Back to Top