EMDR

logo

Wat is EMDR?

EMDR staat voor “Eye Movement Desensitization and Reprocessing” en is een volwaardige en effectieve psychotherapeutische behandelmethode. Letterlijk vertaald betekent het: “door oogbeweging opnieuw beleven van de ingrijpende gebeurtenis(sen), deze ontlading verwerken van de emotionele reacties “. Iedere gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect op iemands leven heeft wordt binnen de psychiatrie traumatisch genoemd. Typisch voor een traumatische herinnering zijn de heftige emoties, de levendige beelden en de fysieke reacties daarop. Deze herinneringen worden telkens weer geactiveerd in situaties die lijken op die tijdens de traumatische gebeurtenis. Zo kan later een geluid dat je hoort, een geur die je ruikt of een beeld dat je ziet de beelden en de gevoelens aan die gebeurtenis weer levendig terug brengen. Inclusief alle lichamelijke reacties van toen.

Behandelmethode

Deze behandelmethode wordt in Nederland bij volwassenen toegepast binnen onderzoek sinds 1994 en bij kinderen en jongeren sinds 2000. Bij EMDR worden elementen van verschillende gangbare therapievormen gecombineerd met snelle beurtelings links en rechts stimulatie via visuele-, auditieve – en kinesthetische stimulatie. Zo wordt de informatieverwerking in het gestimuleerd waarmee de gestagneerde verwerking alsnog kan plaatsvinden.

Wetenschappelijk Onderzoek

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR en de resultaten hebben aangetoond dat EMDR succesvol is bij volwassenen. Mensen zijn vaak na een aantal sessies in staat hun leven zonder nare herinneringen of reactie op te pakken. Ook bij kinderen en jongeren zijn de uitkomsten veelbelovend. Klachten verminderen of verdwijnen en uit onderzoek blijkt dat dit resultaat blijvend is

Wanneer EMDR?

Een kleine greep uit de klachten die met EMDR al succesvol zijn behandeld.

Nare ervaringen uit het verleden
Traumatische ervaringen
Ongedefinieerde angstklachten
Ongedefinieerde gevoelens
Nachtmerries
Angstgerelateerde gevoelens
Zelfbeeld klachten
Zelfvertrouwen klachten
Paniekaanvallen
Allerlei angsten en fobieën
Depressieve klachten

Hoe werkt EMDR?

Er wordt gevraagd de nare herinnering(en) te beschrijven (vertellen) waarbij mogelijke bijbehorende beelden, gedachten of gevoelens, die met de hulpvraag betrekking hebben besproken worden. Deze informatie is nodig om de juiste EMDR methodiek toe te passen.

Gevraagd zal worden om de ervaringen vanuit het “hier en nu” te belichten en te bespreken of er en welke emotionele gevoelens deze ervaringen nog hebben. Na alles goed in kaart te hebben gebracht zal er met het verwerkingsproces gestart gaan worden. Dit informatie verwerkingssysteem in het brein wordt gestimuleerd door met de ogen de hand te volgen of door bilaterale audio stimulatie (toon-klikjes via de koptelefoon). Soms zal er op de knieën of handen zachte tikjes worden gegeven. Uiteraard enkel en alleen met toestemming. Na het behandelplan besproken te hebben zal er uitleg worden gegeven hoe er gewerkt gaat worden.

De EMDR behandeling zal doorgaans dertig tot negentig minuten in beslag kunnen nemen. Daar ieder brein een eigen verwerkingsmechanisme heeft kan er onmogelijk vooraf bepaald worden hoelang een sessie duurt en hoeveel er nodig zijn. Gemiddeld zal een sessie ongeveer één uur duren en heeft men twee tot zes sessies nodig bij enkelvoudige problematiek

Ik ben aangesloten als EMDR Master Pratictioner bij de Samenwerkende EMDR Therapeuten Nederland en volg hiervoor de jaarlijkse bijscholingen. 

 

Back to Top