Tarieven en vergoedingen

Huishoudelijk reglement

  • Afspraken kunnen wekelijks of om de 14 dagen worden ingepland mits er geen sprake is van een wachtlijst. De frequentie van de afspraken hangt af van wat nodig is.  De sessies duren 1 uur m.u.v. 1,5 uur .
  • Bij verhindering dient u de afspraak minstens 2 dagen  (48 uur) van tevoren af te zeggen. Zo niet dan worden de kosten in rekening gebracht. Mocht ik verhinderd zijn, dan krijgt u hierover zo spoedig mogelijk bericht.
  • Privacyregeling: Er wordt buiten de sessies om nooit over u of het kind gesproken, alleen met een eventuele doorverwijzer, de psychiater en huisarts. Altijd eerst in overleg en met toestemming met u. In collegiaal overleg wordt uw naam niet genoemd. Uw gegevens zijn voor niemand anders dan de therapeut toegankelijk. Hierbij de verwijzing naar de privacyverklaring. 
  • Daarnaast verwijs ik u graag naar de Algemene_voorwaarden

Betaling en/ of vergoeding

Het is mogelijk om een ge.deelde vergoeding te krijgen via de aanvullende verzekering. Mijn prestatiecode is 24012. Voor meer informatie verwijs ik u naar het het kwaliteitsysteem. De vergoedingen vallen onder de complementaire of alternatieve geneeswijzen. Het CAT is in 2021 voor veel zorgverzekeraars een erkende beroepsvereniging, waar ik lid van ben.

Een doorverwijzing is niet nodig.

De investering voor alle consulten zijn 85,00 euro per uur. 

Uitzondering: De trajecten die via de gemeente, bedrijven en organisaties lopen hebben andere tarieven ook kunnen deze kosten niet via de zorgverzekeraar gedeclareerd worden. 

Voor meer informatie, klik hier

De behandeling kun je contant betalen of overmaken. Voor de intake zijn dezelfde tarieven verbonden als aan een vervolgconsult. De factuur kun je bij de zorgverzekeraar declareren. 

Overzicht ziektekostenverzekeraars die de behandelingen vergoeden.

De vergoedingen zijn niet van invloed op uw eigen bijdrage of eigen risico.

Vergoeding is afhankelijk van het door de verzekerde afgesloten verzekeringspakket in de aanvullende verzekering.

Ik adviseer verzekerden daarom altijd ZELF te informeren over afgesproken polisvoorwaarden bij hun zorgverzekeraar.

Bereikbaarheid

Mail wordt beantwoord op werkdagen

De telefoon zal iedere dag na 19.30 en ieder weekend uit staan.

Procedure

Binnen mijn beroepsvereniging bestaat een klachtenregeling. Elke Nederlands zorgaanbieder moet vanwege de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg een regeling treffen om met klachten om te gaan en deze aan zijn cliënten kunnen tonen. Ik val als kwaliteitstherapeut onder het TCZ tuchtrecht. 

Ik ben als als HBO Registertherapeut BCZ® opgenomen in het Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg . Ik ben erkend Complementair Kwaliteitstherapeut aangesloten bij CAT Vergoedbaar en opgenomen in het kwaliteitssysteem van kwaliteitstherapeuten. Daarnaast sta ik geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd als Jeugd & gezinsprofessional en als EMDR Master Practitioner bij de Samenwerkende EMDR Therapeuten Nederland.

Het KVK nummer is 58828265

Segmentale massage

 

SKJ

logo

 

 

Back to Top