Tarieven en vergoedingen

Huishoudelijk reglement

  • Afspraken kunnen wekelijks of om de 14 dagen worden ingepland mits er geen sprake is van een wachtlijst. De frequentie van de afspraken hangt af van wat nodig is.  De sessies duren 1 uur m.u.v. 1,5 uur .
  • Bij verhindering dient u de afspraak minstens 2 dagen  (48 uur) van tevoren af te zeggen. Zo niet dan worden de kosten in rekening gebracht. Mocht ik verhinderd zijn, dan krijgt u hierover zo spoedig mogelijk bericht.
  • Binnen mijn beroepsvereniging bestaat een klachtenregeling.
  • Privacyregeling: Er wordt buiten de sessies om nooit over u of het kind gesproken, alleen met een eventuele doorverwijzer, de psychiater en huisarts. Altijd eerst in overleg met u. In collegiaal overleg wordt uw naam niet genoemd. Uw gegevens zijn voor niemand anders dan de therapeut toegankelijk.

Betaling en/ of vergoeding en klachtenprocedure

Het is mogelijk om een gedeelde vergoeding te krijgen via de aanvullende verzekering. Dit is ook weer in 2021 mogelijk via 21 zorgverzekeringen onder de noemer complementaire of alternatieve geneeswijzen. Het CAT is in 2021 voor veel zorgverzekeraars een erkende beroepsvereniging, waar ik lid van ben.

Een doorverwijzing is niet nodig.

De investering voor een consult is 85,00 euro.

Er gelden andere tarieven voor diegene die via de gemeente afspraken met mij hebben gemaakt.

De persoonlijke AGB code is 90102210 en 94104161. Voor de praktijk is de AGB code 90061685.

De behandeling kun je contact betalen of overmaken. Voor de intake zijn dezelfde tarieven verbonden. De factuur declareer jezelf bij je zorgverzekeraar.  Voor informatie over welke ziektekostenverzekeraar vergoed, kunt u de website van de SBLP bezoeken (www.sblp.nl)

Bereikbaarheid

Telefonisch gesprek langer dan 10 minuten zal worden verrekend als een telefonisch consult.

Mail wordt beantwoord op werkdagen

De telefoon zal iedere dag na 19.30 en ieder weekend uit staan

Gelieve geen inhoudelijke informatie meer appen naar de telefoon, i.v.m. privacy. Graag de informatie of vragen per mail.

Procedure

Elke Nederlands zorgaanbieder moet vanwege de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (WKKGZ) een regeling treffen om met klachten om te gaan en deze aan zijn cliënten kunnen tonen.

Ik ben bij het CAT geregistreerd voor de WKKGZ. Ik maak u attent op de klachtenprocedure zoals in gebruik bij de stichting zorggeschil. Dit is een door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie.

Als u een klacht heeft over mij, dan adviseer ik u om te proberen samen met mij hier uit te komen. En een gesprek met mij te arrangeren. Mocht dit niet lukken, neem dan contact op met het CAT mijn beroepsorganisatie. Hierna is de mogelijkheid om derde in te schakelen. Dat kan een persoon zijn die beiden accepteert als toehoorder of bemiddelaar.

Komen we dan nog niet tot elkaar, dan kan u als client bij Quasir bemiddeling door een (gratis) klachtenfunctionaris aanvragen. De klachtenfunctionaris behandelt vervolgens de klacht en zal proberen samen met u als client en mij als behandelaar een oplossing te vinden.

Als ook deze stap niet leidt tot een voor ons beiden bevredigende oplossing, dan kan je een geschillenprocedure starten.

DE WKKGZ-therapeuten die bij het CAT zijn geregistreerd, zijn via de Stichting Solidariteitsfonds geregistreerd bij de Stichting Zorggeschil.

Voor informatie over de wet kwaliteit klachten en gezondheidzorg kunt u op onderstaande website kijken:

www.degeschillencommissiezorg.nl

Vanuit de beroepsorganisatie en de overheid ben ik verplicht om een dossier bij te houden

Mocht u naar aanleiding van dit document vragen hebben, stel ze gerust.

De vergoedingen zijn niet van invloed op uw eigen bijdrage of eigen risico.

Vergoeding is afhankelijk van het door de verzekerde afgesloten verzekeringspakket in de aanvullende verzekering.

Wij adviseren verzekerden daarom altijd ZELF te informeren over afgesproken polisvoorwaarden bij hun zorgverzekeraar.

Overzicht ziektekostenverzekeraars die de behandelingen vergoeden.

Stephanie Goossens is als HBO Registertherapeut BCZ® opgenomen in het Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg. Ze is erkend Complementair Kwaliteitstherapeut en aangesloten bij CAT Vergoedbaar. Daarnaast staat ze geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd als Jeugd & gezinsprofessional en als EMDR Master Practitioner bij de Samenwerkende EMDR Therapeuten Nederland.

SKJlogo

 

Back to Top