Sherborne gecombineerd met een beperking.

Mensen met een beperking hebben echter behoefte aan extra stimulatie tot bewegingservaringen. Zij geven soms minder signalen en lokken hierdoor ook minder lichaamspelletjes uit bij hun ouders. Als gevolg van hun beperking hebben juist zij net behoefte aan intensere en langdurige stimuli en relatiespelletjes dan anderen.

Een persoon met een diep meervoudige beperking heeft vaak een vorm van bewegingsarmoede. Dit kan ontstaan omdat er mogelijk sprake is van spasticiteit, verlammingen of andere remmingen. Of omdat ervaringen zo frustrerend waren dat deze persoon liever niet meer beweegt. Bewegingsarmoede betekent ook belevingsarmoede.

Vanuit de Sherborne bewegingspedagogiek past Praktijk SpeelZ hier de begeleidingswijze van Basale Stimulatie toe volgens Andreas Frohlich. De nadruk ligt hierbij om in contact te treden met elkaar en de wil om van daaruit het welzijn en zo de mogelijk ook de ontwikkeling te bevorderen.

Nieuwsgierig geworden of heb je meer behoefte aan Sherborne individueel, neem dan contact op met Praktijk SpeelZ.

Back to Top