Sherborne met je baby

De bewegingspedagogiek van Sherborne leent zich uitstekend voor ouders met baby.

speelz9Via eenvoudige lichaamspelletjes zoals het bewegen van de lichaamsdelen en via massage helpt de ouder de baby of het kind zijn lichaampje te verkennen en te ontdekken. Het mooie is dat je als ouders je kindje kunt laten genieten van het eigen lijfje, maar dat jezelf als ouder ook geniet.

Door je baby te helpen in zijn ontwikkeling help je jezelf ook in het proces van ouder zijn.

Door de verkennings-ontdekkings en relatiespelen leer je als ouder(s) de kleine signalen van ongenoegen, onrust, voldoening, vermoeidheid, spanning, plezier, vragen naar “nog een keer”, beter herkennen en interpreteren.

Dit is erg belangrijk in de tijd dat we veel met ons hoofd bezig zijn. We zijn geneigd om boeken en deskundigen te raadplegen over hoe je het beste signalen op kunt pakken en wat je je baby het beste aan kunt bieden. Een baby wil geen deskundige ouder. Je baby wil vooral een ouder die hem graag ziet en hem begrijpt vanuit het hart.

Voor wie?

Iedereen kan aansluiten! Maar voor wie het met name geschikt is:
Voor (groot)ouders die de signalen van baby/kind beter wilt leren begrijpen.
Voor kinderen die onzeker zijn in het maken van bewegingen.
Voor kinderen die moeite hebben in het aangaan en onderhouden van relaties
Voor baby’s en kinderen die zich onveilig voelen in de wereld om hen heen.
Voor (groot)ouders die een intenser en een verdieping willen in contact met baby/kind.
Voor ouders/baby/kind sprake is van vroeggeboorte/hechting ouder kind

Spreekt jou dit aan, of heb je liever Sherborne individueel met je kind of met je gezin neem dan contact op met Praktijk SpeelZ

Back to Top